EĞİTİM

Sıra Bağlantı Adı Web Adresl
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sanal Kütüphane http://www.egitim.aku.edu.tr/
2 Çağdaş Eğitim Vakfı http://www.cev.org.tr/
3 Eğitim Bilimleri Derneği http://www.egitimbilimleridernegi.org/
4 Gazi Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/
5 MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı http://hedb.meb.gov.tr/
6 MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü http://iogm.meb.gov.tr/
7 MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı http://yayim.meb.gov.tr/
8 Milli Kütüphane http://www.mkutup.gov.tr/
9 Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü http://ooegm.meb.gov.tr/
10 ÖSYM http://www.osym.gov.tr
11 T.C. Milli Eğitim Müdürlüğü http://www.meb.gov.tr/temp1/
12 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı http://ttkb.meb.gov.tr/
13 TÜBİTAK http://www.tubitak.gov.tr/
14 TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi http://www.biltek.tubitak.gov.tr/
15 Türk Eğitim Derneği http://www.ted.org.tr
16 Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı http://www.tegv.org.tr/v2/default.asp
17 Türk Eğitim Vakfı http://www.tev.org.tr/
18 Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi http://www.ulakbim.gov.tr/
19 Yükseköğretim Kurulu http://www.yok.gov.tr/