Ev ödevi , öğrencilerin okul zamanı dışında gerçekleştirmeleri beklenen ve onların öğrenmelerini desteklemek üzere verilen görev olarak tanımlanabilir.  Ödevler okul içinceki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır.

Ancak ödevin öğretmenle öğrenci hatta veli arasında çatışmaların kaynağı olarakta karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Kuramsal olarak bakıldığında başarı ile ödev yapma arasında olduğu  varsayılan ilişki çoğu kez araştırmalar tarafından doğrulanmamaktadır. Bunun nedenleri incelendiğinde genellikle ödev verme konusunda yeterince düşünülmediği sonucuna ulaşılabilmektedir.

Peki ödev nasıl verilmeli nasıl verilmemelidir?  Bu noktada öğretmelere temel öneriler aşağıda özetlenmiştir.

 1. Ödev iyi planlanmalıdır. Günlük plan yapılırken için verilecek ödevlerde önceden planlanmalıdır. Ödev planlanırken ödevin ne kadar sürede tamamlanabileceği kestirilmeye çalışılmalı, öğrencinin bunun için yeterli zamanı olduğundan emin olunmalıdır. Sınav haftaları göz önüne alınmalı diğer öğretmenlerle iletişim içinde olunmalıdır. Öğrenci bir gün üç saat ödevle uğraşıyor ertesi gün ödevi üç dakikada bitiyorsa ortada ciddi bir planlama sorunu var demektir.

 

 1. Ödevöğrenciye öğrendiklerini pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermelidir. Öğrenmemiş kavramamış öğrenciye verdiğiniz ödev sorun olarak geri dönecektir.  Daha sınıfta toplama alıştırmalarını yapamayan öğrenciye toplama problemlerini içeren bir ödev vermek  yanlıştır.

 

 1. Ödev bireysel farkılılıkları göz önüne alarak verilmelidir. Okuldaki etkinlik ile eve giden etkinlik aynı öğrenme stiline yada zeka alanına yönelik olmamalıdır.

 

 1. Ödev seçenekler içermelidir. Seçenek yaratmak bir öğretmenin en önemli özelliğidir. Çaresiz kaldığınızda kalemin yada kağıdın rengini seçmelerini isteyebilirsiniz. Bu bile fark yaratacaktır.

 

 1. Ödev uygun ve açık bir yönerge ile duyurulmalı, bu konuda her öğretmenin belli rutinler oluşturmasının katkı getireceği unutulmamalıdır.

 

 1. Ders esnasında ortaya çıkan durumlara dayalı ödev vermekten kaçının. Farkına varmadan ödevin dozunu kaçırabilirsiniz. Gerçekten gerekli olduğunu inandığınız anlık bir düzenleme yapacaksanız, yazılı planınızdaki ödev bölümüne yeni ödevi ve tahmini süresini mutlaka yazın.

 

 1. Ödev fırsat eşitsizliklerini perçinlediğini, öğrencilerin ev koşullarının farklı olduğunu, kimilerinin bilgiye ulaşmada ciddi güçlük yaşadığını unutmayın.

 

 1. Verilen ödev mutlaka gözden geçirilmeli ve dönüt verilmelidir. Ödevleri bir öğrenciye kontrol ettirmek yanlış bir davranıştır. Ödevleri ayrı bir kağıda yada ödev defterine yaptırmak, öğrencilerin dersin /günün başında öğremen masasının ya da kapıya yakın yerleştirilen bir sepetin içine bırakmalarını sağlamak ödev kontrolü için zaman kaybının önleyebilir.

 

 1. Öğrencilere ödevlerini nekadar sürede yaptıklarını sormak ve kendi tahminlerimizle karşılaştırmak ödevleri planlama konusunda bizi geliştirir.

 

 1. Ebeveynleri öğrenmcilerin ödevlerini desteklemek konusunda yetiştirmek gerekebilir.

 

 1. Ödev sınıf içi etkinliklere dayalı planlanmalıdır. Ancak sınıf içi etkinlik asla ödeve dayalı planlanmamalıdır. Örneğin “sınıfta örnek verdiklerimiz dışında yeni zıt anlamlı sözcükler bul”yerinde bir ödev olabilir. Ancak sonraki dersin etkinliği “ödevinizi yaparken bulduğunuz zıt  anlamlı kelimeleri kullanarak …… “  şeklinde başlamamalıdır. Mutlaka ödevi yapmayan ya da yeterince nitelikli yapmayan öğrencileriniz olacaktır.

 

Kısaca değinildiğinde bile ödev  vermenin karmaşık bir iş olduğu görülmektedir. Ödev yapmayan öğrenciler ise üzerinde ciddiyetle durulması gereken ancak başedilebilir bir sorundur. Öğretmenlik mekanik işleri yürütmenin ötesinde iyi bir problem çözücü olmayı gerektiren bir meslektir.

 

Kaynaklar

1.Baili, S.J., Detno D.H. ve Wedman J.F. (1998) Family involvement with

children’s homework: An intervention in the middİe grades. Family Relations,

47,149-157.

 1. Cooper, H. (1989) Homework, Longman White Plains, NY.
 2. Corno,L ve Xu,J. (2004) Homework as a job of childhcod. Theory into Practice,43(3), 227-233.
 3. Trautwein, U. ve Köller, O. (2.003) The relationship between homework and

achievement-still mıuch of a mystery. Educational Psychology Review, 15(2), 15-145.

 1. Zimmerman, B.J. ve Kitsantas, A. (2005) Homework practices, and academic

Achievement.  The mediating role of self-efficacy and perceived responsibiltybeliefs.Contanporary Educational Psychdogy 30,397-417.