Özdüzenlemeli öğrenme

Bu eğitimin amacı katılımcıların öz düzenlemeli öğrenmenin tanıtımı süreçleri ve uygulamasını kavramasıdır. Eğitim katılımcı öğretmenlerin hizmet verdiği yaş grubuna ve konu alanına göre özelleşmektedir. Özdüzenlemeli öğrenmenin sınıf içinde desteklenmesinin yanı sıra bireysel eğitsel rehberlik uygulamalarını içermektedir.

Öğrenme odaklı sınıf yönetimi

Katılımcıların öğrenci katılımına odaklı sınıf yönetimini kavraması temel amaçtır. Öğrencileri güdüleme, sınıf yapısı, ve ilişki yapılandırma stratejilerini içermektedir.  Genel tanıtım sonrası talebe göre alt alanlarda özelleşilmektedir.

Aktif Öğrenme

Katılımcıların aktif öğrenme uygulamalarının temel özelliklerini tanımasına yönelik genel bir eğitimin yanı sıra aktif öğrenme etkinliklerinin tasarımını ve uygulanmasını içerir. Katılımcı talebine göre işbirlikli öğrenme gruplarının oluşturulması, hazırlık eğitimleri ve tekniklerin eğitimini içerir.