Ana baba mı Veli mi?

Bu eğitimin amacı ebeveynlerin okula ana-baba uyumunu kolaylaştırmaktır. Okul aile ilişkilerinde karşılıklı beklentiler, çatışmalar ve çözümlerini içerir.

Okul yolunda çocuğa destek

Bu eğitimin amacı ebeveynlerin çocuklarının eğimine katılmasının önemi, evde çocuğun desteklenmesi yollarını kavramasıdır. Eğitim her basamaktaki öğrencilerin uygun çalışma becerilerini kazanmaları için izlenebilecek strateji ve taktikleri içerir.